Plantae Forum
https://plantae.sk:443/forum/

novela zákona o ochrane prírody a krajiny likviduje prírodu
https://plantae.sk:443/forum/viewtopic.php?f=21&t=338
Stránka 1 z 1

Autor:  Michal Parvanov [ 10 Jún 2013, 17:00 ]
Predmet príspevku:  novela zákona o ochrane prírody a krajiny likviduje prírodu

Pripomienka k novele zákona o ochrane prírody a krajiny:

? Novela výrazne oslabuje ochranu prírody (všetky CHKO, stovky rezervácií a CHA má vyhlasovať po novom vláda hoci už teraz mešká vyhlásenie zonácie TANAPu, ktoré ako jediné dostala doteraz vláda zo zákona povinnosť pripraviť).

? Novela umožní vyššiu ťažbu v lesoch ako aj drevín mimo nich (umožní sa bez súhlasu rúbať stromy s obvodom 80 cm, t.j. priemerom 25 cm, dvakrát viac ako je to dnes).

? Novela vyháňa sprievodcov, pracujúcich na propagácií našej prírody, z chránených území.

? Novela je pripravená narýchlo a bez širokej diskusie. Výsledkom je chaotický zákon, ktorý odporuje nielen iným zákonom (zákon o poľovníctve) ale aj európskej legislatíve (smernica o biotopoch).


Podpisujte a šírte:

http://www.ekoforum.sk/peticia/priroda

Autor:  Michal Parvanov [ 03 Júl 2013, 21:54 ]
Predmet príspevku:  Re: novela zákona o ochrane prírody a krajiny likviduje prírodu

Tlačová správa
Bratislava, 21.6.2013

Ochranári varujú pred negatívnym dopadom novely legislatívy na prírodu
Tisíce ochranárov žiadajú stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny


Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo pred mesiacom verejné prerokovanie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Ochranárske združenia na tomto stretnutí upozorňovali na nedopracovanosť návrhu, jeho viaceré rozpory s európskou a národnou legislatívou a žiadali výrazné prepracovanie návrhu. Ministerstvo však napriek upozorneniam ochranárskych združení tento zákon posunulo ďalej do legislatívneho procesu a to aj s mnohými závažnými nedostatkami, na ktoré združenia upozorňovali. Navrhnutý zákon tak v mnohých ohľadoch oslabí ochranu prírody alebo ju dokonca môže zmariť. Dobré znenie zákona je pritom veľmi dôležité pre zachovanie prírodných hodnôt Slovenska, keďže od tohto zákona sa odvíja napríklad režim vo všetkých chránených územiach alebo režim ochrany druhov. Ochranárske združenia tak k návrhu zákona pripravili hromadnú pripomienku a žiadajú návrh zákona stiahnuť a výrazne prepracovať. Počet ľudí, ktorí zatiaľ podporili pripomienku sa blíži k desaťtisíc.

„Navrhovaná novela nerieši žiadny zo zásadných systémových problémov ochrany prírody. Neprispeje k lepšej a cielenejšej ochrane, nevytvára predpoklady na jej podstatne väčšiu nezávislosť od politikov a verejných zdrojov, neodbúrava zbytočnú byrokraciu ani neumožňuje podstatnejšie zlepšiť jej vnímanie verejnosťou a samosprávami. Ochranári, užívatelia pozemkov, vlastníci a ďalší zainteresovaní už dlhodobo poukazujú na to, že súčasný systém ochrany je potrebné sprehľadniť a zjednodušiť,“ vysvetľuje Marián Jasík PRALES, o.z.. Zákon pritom nielenže neprináša také zmeny, ktoré by ochranu prírody sprehľadnili a zefektívnili, ale množstvom navrhnutých úprav ďalej sťaží možnosť ochranu prírody uplatniť. „Navrhnutá novela má stodvadsať novelizačných bodov, kým súčasný zákon má stopäť paragrafov. Úplne chýbajú vykonávacie predpisy čo znemožní praktickú vykonateľnosť aj tých pár pozitívnych zmien, ako napr. sprievodcovskú činnosť v chránených územiach alebo realizáciu revitalizačných opatrení ukladaných tým, čo ničia prírodu,“ dopĺňa Marián Jasík.

Komplikovanosť a rozpory navrhovanej novely však nie sú jediný a najdôležitejší problém pripravovanej legislatívy. Vysvetľuje Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko: „Novela vo viacerých prípadoch oslabuje ochranu prírody. Takým prípadom je napríklad výrub drevín, u ktorých nebude potrebné povolenie na výrub stromov s dvakrát väčším obvodom ako doteraz. Pritom už dnes sa sťažujú ľudia na rýchly úbytok vetrolamov, stromov na poliach a lúkach a popri vodných tokoch, ktorých úbytok pociťujú nielen ľudia ale aj zvieratá v týchto horúcich dňoch obzvlášť ťažko, nehovoriac o úbytku hniezdísk vtáctva.“ Význam zachovania stromov a krovín na poliach je pritom dôležitý nielen ako úkryt pre živočíchy, ale aj ako jedno z opatrení na zadržiavanie vody v krajine.

„Už dnes slabá ochrana drevín spôsobuje úbytok viacerých druhov vtáctva. V prípade ďalšieho uvoľnenia ochrany sa obávame o osud niektorých vzácnych druhov dravcov, z ktorých mnohé využívajú na hniezdenie aj vetrolamy ako sú napríklad orol kráľovský alebo sokol červenonohý. Pritom u niektorých druhov dravcov je veľká časť európskej populácie skoncentrovanej práve na Slovensku a sme tak za ich ochranu priamo zodpovední,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Ochranárske združenia tak žiadajú stiahnutie tohto zákona a prípravu novej legislatívy. Minulý týždeň preto doručili na Ministerstvo životného prostredia SR hromadnú pripomienku s niekoľkotisíc podpismi a dnes sa počet ľudí, ktorí podporili ich pripomienku pomaly blíži k desaťtisíc. „Ak by navrhovaná novela prešla, bola by to veľmi zlá správa pre ochranu prírody na Slovensku na dlhé roky. Problémom však nie sú len rozpory s európskou a národnou legislatívou, ale aj mnohé nedomyslené ustanovenia. Hrozí tak napríklad blokovanie vyhlasovania súkromných chránených území alebo dokonca ich rušenie, napriek tomu, že tieto sú dnes najmenej konfliktným bodom ochrany prírody. Súkromným vlastníkom sa tak umožnia lesy rúbať vo väčšej miere ako doteraz, ale chrániť lesy v podobe súkromných chránených území už nie. Vláda sa tak úplne jasne postavila na stranu ťažobných spoločností proti slovenskej prírode.“ vysvetľuje Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.


- KONIEC -
Kontakty:
· Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko, mobil: 0902 222 160
· Lucia Deutschová, riaditeľka Ochrana dravcov na Slovensku, mobil: 0911 219 520
· Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárske zoskupenie VLK, mobil: 0903 772 956
· Marián Jasík, OZ Prales, mobil: 0911 018 099

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/