Práve je 18 Júl 2024, 14:15
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Počet príspevkov: 1 ] 
Zákonom chránené druhy rastlín Slovenskej republiky 
Autor Správa
Obrázok používateľa

Založený: 17 Júl 2009, 14:57
Príspevky: 68
Bydlisko: Žarnovica
Odoslať Zákonom chránené druhy rastlín Slovenskej republiky
Nasledovný zoznam obsahuje iba taxóny cievnatých rastlín, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska. Za slovenským menom taxónu je uvedená i jeho spoločenská hodnota v slovenských korunách:

Aconitum anthora L. – prilbica jedhojová 500,-
Aconitum firmum Rchb. – prilbica tuhá 800,-
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – prilbica tuhá moravská 500,-
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer – prilbica chlpatoplodá 2 000,-
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. – prilbica moldavská 300,-
Aconitum paniculatum Lam. – prilbica metlinatá 1 100,-
Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla – šachorček panónsky 1 500,-
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC. – zvonovec ľaliolistý 1 100,-
Adonis vernalis L. – hlaváčik jarný 1 500,-
Aegilops cylindrica Host – mnohoštet valcovitý 1 100,-
Aethionema saxatile (L.) R. Br. – sivuľka skalná 1 500,-
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. – žitniak hrebenitý 1 100,-
Achillea aspleniifolia Vent. – rebríček slezinníkolistý 1 500,-
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. – rebríček jemnolistý 1 500,-
Achillea ochroleuca Ehrh. – rebríček hrebenitý 1 500,-
Achillea ptarmica L. – rebríček betrámový 800,-
Ajuga pyramidalis L. – zbehovec ihlanovitý 2 000,-
Aldrovanda vesiculosa L. – aldrovandka pľuzgierkatá 7 000,-
Alkanna tinctoria (L.) Tausch – alkana farbiarska 3 000,-
Allium cirrhosum Vand. – cesnak strapatý 3 000,-
Allium ericetorum Thore – cesnak vresoviskový 3 000,-
Allium paniculatum L. – cesnak metlinatý 1 500,-
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. – cesnak pažítkový alpínsky 500,-
Allium strictum Schrad. – cesnak tuhý 2 000,-
Althaea cannabina L. – ibiš konopovitý 1 500,-
Althaea hirsuta L. – ibiš chlpatý 1 100,-
Althaea pallida Willd. – ibiš bledý 1 500,-
Althaea taurinensis DC. – ibiš turínsky 1 500,-
Alyssum desertorum Stapf – tarica stepná 1 100,-
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál – tarica horská Brymova 1 100,-
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. – tarica horská Gmelinova 1 100.-
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. – tarica krivoľaká rôznolistá 1 100,-
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum – tarica krivoľaká pravá 1 500,-
Amelanchier ovalis Medik. – muchovník vajcovitý 500,-
Amygdalus nana L. – mandľa nízka 1 500,-
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – červenohlav ihlanovitý 5 000,-
Andromeda polifolia L. – andromédka sivolistá 1 500,-
Androsace maxima L. – pochybok najväčší 2 000,-
Androsace obtusifolia L. – pochybok tupolistý 800,-
Androsace villosa L. – pochybok huňatý 3 000,-
Angelica palustris (Besser) Hoffm. – ostrík močiarny 7 000,-
Anchusa italica Retz. – smohla talianska 1 500,-
Apera interrupta (L.) P. Beauv. – metlička pretrhovaná 1 500,-
Apium repens (Jacq.) Lag. – zeler plazivý 2 000,-
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. – arábka hájna 1 500,-
Arabis nova Vill. – arábka nová 5 000,-
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – medvedica lekárska 800,-
Arctous alpina (L.) Nied. – medvedík alpínsky 2 000,-
Aremonia agrimonoides (L.) DC. – repíček repíkovitý 500,-
Armeria alpina Willd. – trávnička alpínska 2 000,-
Artemisia austriaca Jacq. – palina rakúska 5 000,-
Artemisia eriantha Ten. – palina skalná 1 100,-
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. – palina slanomilná jednobliznová 800,-
Asperula neilreichii Beck – marinka Neilreichova 1 100,-
Asplenium adiantum-nigrum L. – slezinník čierny 1 100,-
Asplenium adulterinum Milde – slezinník nepravý 2 000,-
Asplenium cuneifolium Viv. – slezinník klinovolistý 2 000,-
Astragalus alpinus L. – kozinec alpínsky 1 100,-
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. – kozinec drsný 4 000,-
Astragalus australis (L.) Lam. – kozinec južný 800,-
Astragalus austriacus Jacq. – kozinec rakúsky 2 000,-
Astragalus exscapus L. – kozinec bezbyľový 3 000,-
Astragalus frigidus (L.) A. Gray – kozinec ľadový 1 100,-
Astragalus norvegicus Weber – kozinec nórsky 1 100,-
Astragalus penduliflorus Lam. – kozinec ovisnutý 1 500,-
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Br.-Bl. – kozinec mechúrikatý belavý 3 000,-
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk – klasovec sivastý 1 100,-
Atriplex littoralis L. – loboda pobrežná 2 000,-
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott – basia vlnokvetá 1 100,-
Batrachium aquatile (L.) Dumort. – močiarka vodná 500,-
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz – močiarka Baudotova 1 500,-
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. – močiarka riečna 1 500,-
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. – močiarka štítovitá 1 500,-
Batrachium rionii (Lagger) Nyman – močiarka Rioniho 1 500,-
Beckmannia eruciformis (L.) Host – húseníkovec erukovitý 2 000,-
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen – kostravec fialový 2 000,-
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin – žltavka končistá 1 500,-
Blechnum spicant (L.) Roth – rebrovka rôznolistá 500,-
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. – plsťovka vzpriamená 2 000,-
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch – vratička rumančekovolistá 2 000,-
Bromus squarrosus L. – stoklas kostrbatý 800,-
Bupleurum affine Sadler – prerastlík prútnatý 1 100,-
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur – prerastlík kosákovitý širokolistý 1500,-
Bupleurum praealtum L. – prerastlík vyvýšený 1 100,-
Bupleurum rotundifolium L. – prerastlík okrúhlolistý 500,-
Bupleurum tenuissimum L. – prerastlík najtenší 800,-
Calla palustris L. – diablik močiarny 2 000,-
Callianthemum coriandrifolium Rchb. – rutovník koriandrolistý 1 100,-
Camelina rumelica Velen. – ľaničník rumelský 1 500,-
Campanula abietina Griseb. – zvonček jedľový 1 100,-
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. – zvonček veľkoklasý 1 500,-
Campanula rapunculus L. – zvonček repkový 1 100,-
Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych – zvonček hrubokoreňový 1 100,-
Campanula xylocarpa Kovanda – zvonček tvrdoplodý 800,-
Camphorosma annua Pall. – gáfrovka ročná 2 000,-
Cardamine dentata Schult. – žerušnica zúbkatá 1 100,-
Cardamine parviflora L. – žerušnica malokvetá 2 000,-
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek – žerušničník Hallerov 1 500,-
Carex atrofusca Schkuhr – ostrica čiernohnedá 2 000,-
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. – ostrica Bigelova 1 500,-
Carex brevicollis DC. – ostrica krátkoklasá 2 000,-
Carex diandra Schrank – ostrica oblastá 1 100,-
Carex dioica L. – ostrica dvojdomá 1 500,-
Carex divisa Huds. – ostrica delená 2 000,-
Carex fritschii Waisb. – ostrica Fritschova 1 100,-
Carex halleriana Asso – ostrica alpínska 1 500,-
Carex hartmanii Cajander – ostrica Hartmanova 1 100,-
Carex chordorrhiza L. f. – ostrica výbežkatá 2 000,-
Carex lasiocarpa Ehrh. – ostrica plstnatoplodá 1 100,-
Carex limosa L. – ostrica barinná 2 000,-
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen – ostrica chudobná vrchovisková 1 500,-
Carex parviflora Host – ostrica malokvetá 2 000,-
Carex pauciflora Lightf. – ostrica málokvetá 2 000,-
Carex pediformis C. A. Mey. – ostrica labkatá 1 100,-
Carex pulicaris L. – ostrica blšná 1 500,-
Carex rupestris All. – ostrica skalná 1 500,-
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – ostrica ražná 1 500,-
Carex umbrosa Host – ostrica tôňomilná 1 100,-
Carex viridula Michx. – ostrica Oederova 1 500,-
Carpesium cernuum L. – dvojzubec ovisnutý 1 500,-
Carthamus lanatus L. – požlt vlnatý 1 500,-
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – odemka vodná 1 100,-
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner – zemežlč pobrežná slatinná 2 000,-
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – zemežlč spanilá 800,-
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – prilbovka biela 300,-
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – prilbovka dlholistá 500,-
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – prilbovka červená 500,-
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. – hlavinka sedmohradská 800,-
Cerastium alpinum L. – rožec alpínsky 2 500,-
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó – rožec roľný žľaznatý 800,-
Cerastium carinthiacum Vest – rožec širokolistý 1 100,-
Cerastium uniflorum Clairv. – rožec jednokvetý 2 000,-
Ceratophyllum submersum L. – rožkatec pohrúžený 500,-
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač – voskovka holá tatranská 1 500,-
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó – ceterak Jávorkov 2 500,-
Cirsium brachycephalum Jur. – pichliač úzkolistý 1 100,-
Cirsium waldsteinii Rouy – pichliač Waldsteinov 1 100,-
Cladium mariscus (L.) Pohl – marica pílkatá 4 000,-
Cleistogenes serotina (L.) Keng – dvojradovec neskorý 500,-
Clematis alpina (L.) Mill. – plamienok alpínsky 300,-
Clematis integrifolia L. – plamienok celistvolistý 300,-
Coeloglossum viride (L.) Hartm. – vemenníček zelený 500,-
Cochlearia pyrenaica DC. – lyžičník pyrenejský 1 100,-
Cochlearia tatrae Borbás – lyžičník tatranský 1 100,-
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – koleant útly 2 500,-
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. – jesienka piesočná 5 000,-
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál – nevädzník bádenský 1 100,-
Colymbada sadleriana (Janka) Holub – nevädzník panónsky 1 500,-
Comarum palustre L. – nátržnica močiarna 500,-
Conioselinum tataricum Hoffm. – šabrina pošvatá 800,-
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – konringia rakúska 3 000,-
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó – ostrôžka poľná metlinatá 1 500,-
Convolvulus cantabrica L. – pupenec kantabrijský 2 500,-
Corallorhiza trifida Châtelain – koralica lesná 500,-
Corispermum marschallii Steven – plošticosemä Marschallovo 1 500,-
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. – plošticosemä lesklé 2 000,-
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl – kručinkovec položený 800,-
Corydalis capnoides (L.) Pers. – chochlačka žltobiela 1 500,-
Crambe tataria Sebeók – katran tatársky 2 500,-
Crataegus lindmanii Hrabětová – hloh Lindmanov 800,-
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch – škarda alpská 1 500,-
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch – škarda panónska 2 000,-
Crepis pulchra L. – škarda úhľadná 1 500,-
Crepis sibirica L. – škarda sibírska 2 000,-
Crocus heuffelianus Herb. – šafran karpatský 300,-
Crupina vulgaris Cass. – krupinka obyčajná 1 500,-
Crypsis aculeata (L.) Aiton – skrytka ostnatá 2 000,-
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. – kučeravec čiarkovitý 5 000,-
Cyclamen fatrense Halda et Soják – cyklámen fatranský 3 000,-
Cypripedium calceolus L. – črievičník papučkový 3 000,-
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó – vstavačovec krvavočervený 7 000.-
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. – vstavačovec vresoviskový 4 000,-
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – vstavačovec Fuchsov 500,-
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos – vstavačovec Fuchsov Soóov 2 000,-
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – vstavačovec strmolistý 1 500,-
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó – vstavačovec strmolistý krvavý 2 500,-
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó – vstavačovec strmolistý neskorý 2 500,-
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó – vstavačovec laponský 2 000,-
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – vstavačovec škvrnitý 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó – vstavačovec škvrnitý mokraďný 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó – vstavačovec škvrnitý Schurov 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó – v. škvrnitý sedmohradský 4 000,-
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. – vstavačovec májový 300,-
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub – vstavačovec bledožltý 7 000,-
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó – vstavačovec bazový 500,-
Danthonia alpina Vest – plevnatec alpínsky 1 100,-
Daphne arbuscula Čelak. – lykovec muránsky 5 000,-
Daphne cneorum L. – lykovec voňavý 800,-
Delphinium elatum L. – stračonôžka vysoká 500,-
Delphinium oxysepalum Borbás et Pax – stračonôžka tatranská 1 100,-
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev – chryzantéma pieninská 3 000,-
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. – klinček bradatý nakopený 800,-
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz – klinček kopcový holý 1 500,-
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus – klinček kopcový pravý 800,-
Dianthus glacialis Haenke – klinček ľadovcový 800,-
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. – klinček lesklý 1 500,-
Dianthus praecox Kit. – klinček včasný 800,-
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová – klinček včasný Lumnitzerov 800,-
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová – klinček včasný nepravý 800,-
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. – klinček neskorý 1 100,-
Dianthus superbus L. – klinček pyšný 1 100,-
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. – klinček pyšný alpský 800,-
Dictamnus albus L. – jasenec biely 300,-
Dichostylis micheliana (L.) Nees – trojradovka hlávkatá 1 500,-
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – plavúnik alpínsky 800,-
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – plavúnik sploštený 800,-
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub – plavúnik Isslerov 2 000,-
Doronicum hungaricum Rchb. f. – kamzičník podlhovastolistý 2 000,-
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre – kamzičník chlpatý 500,-
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann – chudôbka vždyzelená Beckerova 2 000,-
Draba fladnizensis Wulfen – chudôbka bledožltá 2 000,-
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek – chudôbka drsnoplodá Klášterského 3 500,-
Draba muralis L. – chudôbka múrová 500,-
Draba pacheri Stur – chudôbka štajerská 1 500,-
Draba siliquosa M. Bieb. – chudôbka kaukazská 2 000,-
Draba tomentosa Clairv. – chudôbka plstnatá 1 500,-
Dracocephalum austriacum L. – včelník rakúsky 3 000,-
Drosera anglica Huds. – rosička anglická 3 000,-
Drosera rotundifolia L. – rosička okrúhlolistá 800,-
Dryas octopetala L. – dryádka osemlupienková 800,-
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – papraď hrebenatá 1 100,-
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman – ježibaba belasá rusínska 2 000,-
Echium italicum L. – hadinec taliansky 1 100,-
Echium russicum J. F. Gmel. – hadinec červený 1 500,-
Elatine alsinastrum L. – elatinka kuričkovitá 1 500,-
Elatine hungarica Moesz – elatinka maďarská 2 000,-
Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann – elatinka pieprová rovnosemenná 2 000,-
Elatine triandra Schkuhr – elatinka trojtyčinková 2 000,-
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch – bahnička kranská 1 500,-
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – bahnička málokvetá 800,-
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch – ostrička myšia 2 000,-
Ephedra distachya L. – chvojník dvojklasý 3 000,-
Epipactis albensis Nováková et Rydlo – kruštík neskorý 3 000,-
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser – kruštík tmavočervený 300,-
Epipactis distans C. Arvet-Touvet – kruštík oddialený 2 500,-
Epipactis futakii Mereďa et Potůček – kruštík Futákov 3 000,-
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele – kruštík Greuterov 3 000,-
Epipactis komoricensis Mereďa – kruštík komorický 1 500,-
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery – kruštík úzkopyskový 1 100,-
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – kruštík drobnolistý 500,-
Epipactis muelleri Godfery – kruštík rožkatý 500,-
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel – kruštík prehliadaný 1 100,-
Epipactis nordeniorum Robatsch – kruštík Nordenových 3 000,-
Epipactis palustris (L.) Crantz – kruštík močiarny 1 100,-
Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger – kruštík piačenský 5 000,-
Epipactis pontica Taubenheim – kruštík pontický 1 100,-
Epipactis pseudopurpurata Mereďa – kruštík útly 2 000,-
Epipactis purpurata Sm. – kruštík modrofialový 1 100,-
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch – kruštík Tallosov 3 000,-
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. – sklenobyľ bezlistá 5 000,-
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – milota chlpatá 1 100,-
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. – stepnatka úzkolistá 2 000,-
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. – turica uhorská 800,-
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth – páperník štíhly 1 500,-
Eriophorum vaginatum L. – páperník pošvatý 1 500,-
Erodium ciconium (L.) L’ Hér. – bocianik stepný 2 000,-
Eryngium planum L. – kotúč modrastý 800,-
Erysimum crepidifolium Rchb. – horčičník škardolistý 1 100,-
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás – horčičník karpatský 1 500,-
Erythronium dens-canis L. – kandík psí 3 000,-
Euphrasia exaristata Smejkal – očianka bezosťová 2 000,-
Euphrasia micrantha Rchb. – očianka drobnokvetá 2 000,-
Euphrasia pectinata Ten. – očianka hrebenitá 2 000,-
Euphrasia slovaca subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál – o. slovenská podhorská 1 100,-
Euphrasia stipitata Smejkal – očianka stopkatá 1 100,-
Ferula sadleriana Ledeb. – feruľa Sadlerova 3 000,-
Festuca dominii Krajina – kostrava Dominova 1 100,-
Festuca saxatilis Schur – kostrava skalná 1 100,-
Filago lutescens Jord. – bielolist žltkastý 1 100,-
Filago vulgaris Lam. – bielolist obyčajný 1 100,-
Fritillaria meleagris L. – korunkovka strakatá 1 500,-
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. – devätorka rozprestretá 800,-
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. – krivec český 1 500,-
Gagea minima (L.) Ker Gawl. – krivec najmenší 1 500,-
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – krivec nízky 1 100,-
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. – krivec tulcový 1 100,-
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees – hviezdovec sivý 2 000,-
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees – hviezdovec bodkovaný 1 500,-
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. – parížsky hladkoplodý 2 000,-
Galium tenuissimum M. Bieb. – lipkavec najtenší 2 000,-
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. – sezelovka smldníkovitá 2 000,-
Gentiana clusii Perr. et Songeon – horec Clusiov 500,-
Gentiana frigida Haenke – horec ľadový 800,-
Gentiana nivalis L. – horec snežný 500,-
Gentiana pneumonanthe L. – horec pľúcny 1 100,-
Gentiana punctata L. – horec bodkovaný 800,-
Gentianella tenella (Rottb.) Börner – horcovka útla 500,-
Gladiolus imbricatus L. – mečík škridlicovitý 800,-
Gladiolus palustris Gaudin – mečík močiarny 2 000,-
Glaux maritima L. – sivuľka prímorská 2 000,-
Globularia cordifolia L. – guľôčka srdcovitolistá 800,-
Gnaphalium luteoalbum L. – paplesnivček žltobiely 800,-
Goodyera repens (L.) R. Br. – smrečinovec plazivý 800,-
Gratiola officinalis L. – graciola lekárska 800,-
Groenlandia densa (L.) Fourr. – červenačka hustolistá 2 000,-
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – päťprstnica obyčajná 300,-
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. – päťprstnica hustokvetá 2 000,-
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – päťprstnica voňavá 500,-
Gypsophila fastigiata L. – gypsomilka zväzkovitá 1 100,-
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Domin – g. zväzkovitá piesočná 1 100,-
Gypsophila paniculata L. – gypsomilka metlinatá 1 100,-
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – sekernica tmavá 500,-
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. – bahienka psiarkovitá 1 500,-
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. – bahienka šašinovitá 1 500,-
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. – čemerica purpurová 1 100,-
Herminium monorchis (L.) R. Br. – trčuľa jednohľuzá 5 000,-
Herniaria incana Lam. – prietržník sivý 2 000,-
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák – večernica slovenská 2 000,-
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. – jastrabník chlpatý 2 000,-
Hierochloe repens (Host) P. Beauv. – tomkovica plazivá 800,-
Himantoglossum adriaticum H. Baumann – jazýčkovec jadranský 4 000,-
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. – jazýčkovec východný 5 000.-
Hippocrepis emerus (L.) Lassen – podkovka ľúba 2 000,-
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin – prasličkovka pestrá 1 100,-
Hippuris vulgaris L. – truskavec obyčajný 1 100,-
Hordeum geniculatum All. – jačmeň tuhoštetinatý 2 000,-
Hottonia palustris L. – perutník močiarny 1 100,-
Hydrocotyle vulgaris L. – pupkovník obyčajný 1 500,-
Hypericum elegans Stephan ex Willd. – ľubovník ozdobný 2 000,-
Chamorchis alpina (L.) Rich. – vstaváčik alpínsky 3 000,-
Chenopodium foliosum (Moench) Asch. – mrlík mnoholistý 2 000,-
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton – zimoľub okolíkatý 1 500,-
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – zlatofúz južný 500,-
Illecebrum verticillatum L. – nechtovec praslenatý 2 000,-
Inula germanica L. – oman nemecký 800,-
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek – oman vŕbolistý drsný 1 500,-
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják – oman vŕbolistý piesočný 2 000,-
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi – kosatec bezlistý uhorský 2 000,-
Iris arenaria Waldst. et Kit. – kosatec piesočný 2 000,-
Iris graminea L. – kosatec trávolistý 1 500,-
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó – trávolistý pašachorový 1 500,-
Iris pumila L. – kosatec nízky 800,-
Iris sibirica L. – kosatec sibírsky 1 100,-
Iris spuria L. – kosatec pochybný 2 000,-
Iris variegata L. – kosatec dvojfarebný 1 100,-
Isatis campestris Steven ex DC. – farbovník poľný 1 500,-
Isatis maeotica DC. – farbovník azovský 1 500,-
Isatis praecox Kit. ex Tratt. – farbovník včasný 2 000,-
Isolepis setacea (L.) R. Br. – škripík štetinatý 1 500,-
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. – sitina ostrokvetá 2 000,-
Juncus atratus Krock. – sitina černastá 800,-
Juncus bulbosus L. – sitina cibuľkatá 2 000,-
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. – sitina cibuľkatá Kochova 2 000,-
Juncus capitatus Weigel – sitina hlavičkatá 2 000,-
Juncus castaneus Sm. – sitina gaštanovohnedá 2 500,-
Juncus gerardii Loisel. – sitina Gerardova 1 500,-
Juncus sphaerocarpus Nees – sitina guľatoplodá 2 000,-
Juncus subnodulosus Schrank – sitina pošvatá 1 500,-
Juncus triglumis L. – sitina trojplevová 1 500,-
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó – sinokvet mäkký veľkoúborový 1 500,-
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack – turička jednoduchá 2 000,-
Koeleria tristis Domin – ometlina smutná 800,-
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek – lýrovka obyčajná prostredná 500,-
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. – hrachor mliečny 800,-
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. – hrachor hladký 1 100,-
Lathyrus nissolia L. – hrachor trávolistý 800,-
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková – hrachor trávolistý Futákov 1 500,-
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják – hrachor trávolistý páperistý 800,-
Lathyrus palustris L. – hrachor močiarny 1 100,-
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke – hrachor panónsky 1 500,-
Lathyrus pisiformis L. – hrachor hrachovitý 2 000,-
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch – hrachor sedmohradský 2 000,-
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. – hrachor benátsky 2 000,-
Ledum palustre L. – rojovník močiarny 2 000,-
Leontopodium alpinum Cass. – plesnivec alpínsky 1 100,-
Lepidium perfoliatum L. – žerucha prerastenolistá 500,-
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev – králik neskorý 2 000,-
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz – bleduľa jarná karpatská 1 500,-
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. – jazyčník sivý 2 500,-
Ligularia sibirica (L.) Cass. – jazyčník sibírsky 2 500,-
Lilium bulbiferum L. – ľalia cibuľkonosná 800,-
Limodorum abortivum (L.) Sw. – modruška pošvatá 3 000,-
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó – limonka Gmelinova uhorská 2 500,-
Linaria alpina (L.) Mill. – pyštek alpínsky 2 000,-
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés – pyštek taliansky 1 500,-
Lindernia procumbens (Krock.) Borbás – lindernia puzdierkatá 2 000,-
Linnaea borealis L. – linnéovka severná 3 000,-
Linum hirsutum L. – ľan chlpatý 1 100,-
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó – ľan chlpatý hladkastý 2 000,-
Linum perenne L. – ľan trváci 1 500,-
Linum trigynum L. – ľan trojbliznový 2 000,-
Liparis loeselii (L.) Rich. – hľuzovec Loeselov 7 000,-
Listera cordata (L.) R. Br. – bradáčik srdcovitolistý 2 000,-
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes – litodora lesklá
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. – skalienka ležatá 2 000,-
Lonicera alpigena L. – zemolez alpínsky 2 000,-
Lotus uliginosus Schkuhr – ľadenec barinný 800,-
Lycopodiella inundata (L.) Holub – plavúnec zaplavovaný 2 000,-
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze – vranček švajčiarsky 1 100,-
Lycopodium annotinum L. – plavúň pučivý 300,-
Lycopodium clavatum L. – plavúň obyčajný 300,-
Lychnis coronaria (L.) Desr. – kukučka vencová 800,-
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. – vrbica drobná 2 000,-
Malaxis monophyllos (L.) Sw. – trčníček jednolistý 3 000,-
Marsilea quadrifolia L. – marsilea štvorlistá 1 100,-
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – perovník pštrosí 800,-
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – lucerna tesálska 1 100,-
Medicago rigidula (L.) All. – lucerna tvrdá 2 000,-
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. – čermeľ český 1 500,-
Melica altissima L. – mednička najvyššia 1 500,-
Menyanthes trifoliata L. – vachta trojlistá 500,-
Minuartia glaucina Dvořáková – kurička sivastá 2 000,-
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen – kurička klbkatá 1 500,-
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. – kurička chlpatá kríčkovitá 1 500,-
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. – kurička lepkavá 1 500,-
Montia arvensis Wallr. – zdrojovka roľná 1 500,-
Montia hallii (A. Gray) Greene – zdrojovka pobrežná 1 100,-
Muscari neglectum Guss. ex Ten. – modrica nebadaná 500,-
Myriophyllum verticillatum L. – stolístok praslenatý 1 100,-
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon – nadutec nafúknutý 2 000,-
Najas minor All. – riečňanka menšia 500,-
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. – bazanovec kytkový 2 000,-
Nigritella nigra (L.) Rchb. f. – tmavohlávka čierna 2 000,-
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. – kuklička plazivá 500,-
Nuphar lutea (L.) Sm. – leknica žltá 500,-
Nymphaea alba L. – lekno biele 800,-
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze – leknovec štítnatý 1 500,-
Oenanthe banatica Heuff. – halucha banátska 1 500,-
Oenanthe silaifolia M. Bieb. – halucha siličkolistá 1 100,-
Oenanthe stenoloba Schur – halucha úzkolistá 800,-
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. – plesnivček vápencový 2 000,-
Onobrychis montana DC. – vičenec horský 2 000,-
Ononis pusilla L. – ihlica nízka 2 000,-
Onosma arenaria Waldst. et Kit. – rumenica piesočná 2 000,-
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert – r. nepravá bradavičnatá 1 500,-
Onosma tornensis Jáv. – rumenica turnianska 7 000,-
Onosma visianii Clementi – rumenica Visianiho 1 500,-
Ophioglossum vulgatum L. – hadivka obyčajná 1 100,-
Ophrys apifera Huds. – hmyzovník včelovitý 5 000,-
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter – hmyzovník čmeľovitý 5 000,-
Ophrys holubyana András. – hmyzovník Holubyho 6 000,-
Ophrys insectifera L. – hmyzovník muchovitý 1 100,-
Ophrys sphegodes Mill. – hmyzovník pavúkovitý 7 000,-
Orchis coriophora L. – vstavač ploštičný 5 000,-
Orchis elegans Heuff. – vstavač úhľadný 5 000,-
Orchis mascula (L.) L. – vstavač mužský 1 500,-
Orchis militaris L. – vstavač vojenský 1 500,-
Orchis morio L. – vstavač obyčajný 800,-
Orchis pallens L. – vstavač bledý 500,-
Orchis palustris Jacq. – vstavač močiarny 5 000,-
Orchis purpurea Huds. – vstavač purpurový 1 100,-
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch – vstavač Spitzelov 5 000,-
Orchis tridentata Scop. – vstavač trojzubý 2 000,-
Orchis ustulata L. – vstavač počerný 2 000,-
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka – vstavač počerný letný 1 500,-
Orobanche alsatica Kirschl. – záraza alsaská 2 000,-
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin – záraza šupinatá 2 000,-
Orobanche coerulescens Stephan – záraza modrastá 2 000,-
Orobanche gracilis Sm. – záraza útla 1 100,-
Orobanche picridis F. W. Schultz – záraza horčíková 1 500,-
Orobanche teucrii Holandre – záraza hrdobarková 2 000,-
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – kľukva drobnoplodá 1 500,-
Oxycoccus palustris Pers. – kľukva močiarna 1 100,-
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál – ostropysk poľný tatranský 800,-
Oxytropis carpatica R. Uechtr. – ostropysk karpatský 1 100,-
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch – ostropysk Hallerov 800,-
Oxytropis pilosa (L.) DC. – ostropysk chlpatý 1 100,-
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub – čremcha obyčajná skalná 1 100,-
Papaver dubium L. – mak pochybný 2 000,-
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. – mak tatranský 1 100,-
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae – mak tatranský veľkofatranský 3 000,-
Pedicularis comosa L. – všivec chochlatý 2 000,-
Pedicularis hacquetii Graf – všivec karpatský 800,-
Pedicularis oederi Vahl – všivec Oederov 800,-
Pedicularis palustris L. – všivec močiarny 500,-
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – všivec žezlovitý 2 500,-
Pedicularis sylvatica L. – všivec lesný 800,-
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. – skalokráska pyrenejská 2 000,-
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. – smldník piesočný 3 000,-
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel – zárazovec piesočný 1 500,-
Phlomis tuberosa L. – sápa hľuznatá 800,-
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. – chvostovec panónsky 1 500,-
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – jazyk jelení 500,-
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják – chlpánik Guthnickov 2 000,-
Pinguicula alpina L. – tučnica alpínska 500,-
Pinguicula vulgaris L. – tučnica obyčajná 1 100,-
Pinus cembra L. – borovica limbová (limba) 500,-
Plantago altissima L. – skorocel najvyšší 800,-
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó – skorocel černastý karpatský 800,-
Plantago maritima L. – skorocel prímorský 800,-
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. – skorocel tenkokvetý 1 500,-
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – vemenník zelenkastý 500,-
Poa granitica Braun-Blanq. – lipnica žulová 1 100,-
Poa margilicola Bernátová et Májovský – lipnica slieňomilná 5 000,-
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch – lipnica osobitá 5 000,-
Podospermum laciniatum (L.) DC. – hadokoreň strapatý 2 000,-
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. – stavikrv piesočný 1 500,-
Polygonum bellardii All. – stavikrv Bellardov 2 000,-
Polypodium interjectum Shivas – sladič pílkovitý 1 500,-
Polypodium ×mantoniae Rothm. – sladič Mantonovej 800,-
Potamogeton acutifolius Link – červenavec ostrolistý 800,-
Potamogeton alpinus Balb. – červenavec alpínsky 1 500,-
Potamogeton gramineus L. – červenavec trávolistý 1 100,-
Potentilla micrantha Ramond ex DC. – nátržník drobnokvetý 1 500,-
Potentilla patula Waldst. et Kit. – nátržník rozložitý 1 500,-
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. – nátržník odnožený 2 000,-
Potentilla rupestris L. – nátržník skalný 1 100,-
Primula auricula L. – prvosienka holá 500,-
Primula farinosa L. – prvosienka pomúčená 800,-
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz – prvosienka dlhokvetá plocholistá 2 000,-
Primula minima L. – prvosienka najmenšia 800,-
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják – žeruška alpínska pochybná 1 500,-
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček – veronikovec sivý bledý 2 000,-
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve – bieloprst belavý 2 000,-
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. – steblovec močiarny 1 500,-
Pulegium vulgare Mill. – mäta sivá 800,-
Pulmonaria angustifolia L. – pľúcnik úzkolistý 1 100,-
Pulsatilla grandis Wender. – poniklec veľkokvetý 800,-
Pulsatilla patens (L.) Mill. – poniklec otvorený 1 500,-
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický – poniklec lúčny český 500,-
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó – poniklec lúčny maďarský 5 000,-
Pulsatilla slavica G. Reuss – poniklec slovenský 500,-
Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová – poniklec prostredný 500,-
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. – poniklec jarný 2 000,-
Pulsatilla zimmermannii Soó – poniklec Zimmermannov 5 000,-
Pycreus flavescens (L.) Rchb. – šachorec žltkastý 1 100,-
Pyrola carpatica Holub et Křísa – hruštička karpatská 1 100,-
Pyrola chlorantha Sw. – hruštička zelená 800,-
Pyrus nivalis Jacq. – hruška snežná 1 500,-
Quercus frainetto Ten. – dub balkánsky 800,-
Quercus pedunculiflora K. Koch. – dub sivý 800,-
Radiola linoides Roth – ľanček ľanovitý 2 000,-
Ranunculus alpestris L. – iskerník alpínsky 300,-
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín – iskerník vysokotatranský 2 000,-
Ranunculus carpaticus Herbich – iskerník karpatský 2 000,-
Ranunculus glacialis L. – iskerník ľadovcový 500,-
Ranunculus lateriflorus DC. – iskerník bočnokvetý 1 500,-
Ranunculus lingua L. – iskerník veľký 1 100,-
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. – iskerník odnožený 2 000,-
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – iskerník mnoholistý 2 000,-
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. – iskerník trpasličí 1 500,-
Ranunculus reptans L. – iskerník zakoreňujúci 2 000,-
Ranunculus thora L. – iskerník obličkolistý 1 100,-
Reseda phyteuma L. – rezeda veľkokališná 800,-
Rhamnus saxatilis Jacq. – rešetliak skalný 1 500,-
Rhinanthus rumelicus Velen. – štrkáč rumelský 1 500,-
Rhynchospora alba (L.) Vahl – ostroplod biely 1 500,-
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. – roripa pyrenejská 1 100,-
Rosa arvensis Huds. – ruža roľná 2 000,-
Rosa glauca Pourr. – ruža sivá 1 500,-
Ruscus hypoglossum L. – listnatec jazykovitý 1 500,-
Salix alpina Scop. – vŕba alpínska 500,-
Salix hastata L. – vŕba oštepovitolistá 500,-
Salix helvetica Vill. – vŕba švajčiarska 800,-
Salix herbacea L. – vŕba bylinná 500,-
Salix kitaibeliana Willd. – vŕba Kitaibelova 1 100,-
Salix myrtilloides L. – vŕba čučoriedkovitá 2 000,-
Salix phylicifolia L. – vŕba bobkolistá 800,-
Salix repens L. – vŕba plazivá 300,-
Salix reticulata L. – vŕba sieťkovaná 300,-
Salix retusa L. – vŕba tupolistá 800,-
Salix rosmarinifolia L. – vŕba rozmarínolistá 500,-
Salix starkeana Willd. – vŕba sivozelená 2 000,-
Salvia aethiopis L. – šalvia etiópska 1 500,-
Salvinia natans (L.) All. – salvínia plávajúca 500,-
Saussurea alpina (L.) DC. – pabodliak alpínsky 800,-
Saussurea discolor (Willd.) DC. – pabodliak rôznofarebný 500,-
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. – pabodliak nízky 800,-
Saxifraga carpatica Sternb. – lomikameň karpatský 300,-
Saxifraga cernua L. – lomikameň ovisnutý 2 000,-
Saxifraga mutata – lomikameň pozmenený 2 000,-
Saxifraga retusa Gouan – lomikameň zahnutolistý 800,-
Saxifraga wahlenbergii Ball – lomikameň trváci 500,-
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa – vratičník mnohozárezový 1 500,-
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty – scila severná bukovská 1 500,-
Scilla vindobonensis Speta – scila viedenská 300,-
Scleranthus perennis L. – sklerant trváci 1 100,-
Scorzonera parviflora Jacq. – hadomor maloúborový 1 100,-
Scorzonera purpurea L. – hadomor purpurový 800,-
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. – hadomor ružový 2000,-
Scrophularia vernalis L. – krtičník jarný 800,-
Scutellaria altissima L. – šišak najvyšší 1 500,-
Sedum annuum L. – rozchodník ročný 1 100,-
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman – starček abrotanolistý karpatský 800,-
Senecio doria L. – starček zlatožltý 1 500,-
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et Martens – s. erukolistý úzkolistý 1 100,-
Senecio paludosus L. – starček barinný 1 100,-
Senecio sarracenicus L. – starček poriečny 800,-
Senecio umbrosus Waldst. et Kit. – starček tôňomilný 800,-
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. – kosienka karbincolistá 2 000,-
Seseli pallasii Besser – sezel pestrý 800,-
Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl – ostrevka karpatská 2 000,-
Scheuchzeria palustris L. – blatnica močiarna 2 000,-
Schoenoplectus supinus (L.) Palla – škripinec nízky 2 000,-
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla – škripinec trojhranný 2 000,-
Schoenus ferrugineus L. – šašina hrdzavá 1 500,-
Schoenus nigricans L. – šašina černastá 2 000,-
Silene acaulis (L.) Jacq. – silenka bezbyľová 500,-
Silene borysthenica (Gruner) Walters – silenka dneperská 1 500,-
Silene bupleuroides L. – silenka dlhokvetá 1 500,-
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. – silenka mnohokvetá 1 500,-
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. – silenka ovisnutá pochybná 1 100,-
Sisymbrium austriacum Jacq. – huľavník rakúsky 1 500,-
Smyrnium perfoliatum L. – smyrnium prerastenolisté 1 500,-
Soldanella carpatica Vierh. – soldanelka karpatská 500,-
Soldanella hungarica Simonk. – soldanelka uhorská 500,-
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarov – s. horská pieninská 1 500,-
Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský – jarabina čiernokamenná 1 500,-
Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský – jarabina siná 1 500,-
Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský – jarabina pestrokvetá 1 500,-
Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský – jarabina Hazslinszkého 1 500,-
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz – jarabina mišpuľková 800,-
Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti – jarabina Margittaiho 1 500,-
Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer – jarabina horská 1 500,-
Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová – jarabina pekárovská 1 500,-
Sorbus scepusiensis Kovanda – jarabina spišská 800,-
Sparganium angustifolium F. Michx. – ježohlav úzkolistý 2 000,-
Sparganium natans L. – ježohlav najmenší 1 500,-
Spergula morisonii Boreau – kolenec jarný 1 500,-
Spergula pentandra L. – kolenec päťtyčinkový 1 500,-
Spergularia media (L.) C. Presl – pakolenec obrúbený 2 000,-
Spergularia salina J. Presl et C. Presl – pakolenec slanomilný 1 500,-
Spiraea crenata L. – tavoľník vrúbkovaný 2 000,-
Spiraea salicifolia L. – tavoľník vŕbolistý 800,-
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard – pokrut letný 7 000,-
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – pokrut jesenný 7 000,-
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – šternbergia jesienkovitá 2 500,-
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin – kavyľ piesočný 1 500,-
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. – kavyľ chlpatý 1 100,-
Stipa eriocaulis Borbás – kavyľ drsnosteblový 1 100,-
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský – kavyľ drsnosteblový rakúsky 1 100,-
Stipa pulcherrima K. Koch –kavyľ pôvabný 800,-
Stipa smirnovii Martinovský – kavyľ Smirnovov 1 500,-
Stipa tirsa Stev. – kavyľ tenkolistý 1 100,-
Stipa transcarpatica Klokov – kavyľ hrubosteblový euroázijský 1 500,-
Stratiotes aloides L. – rezavka aloovitá 1 100,-
Succisella inflexa (Kluk) Beck – čertkusok prehnutý 800,-
Symphytum bohemicum F. W. Schmidt – kostihoj český 1 500,-
Symphytum tanaicense Stev. – kostihoj močiarny 1 100,-
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. – syrénia sivá 1 500,-
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – púpava besarábska 1 100,-
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek – púpava západoslovenská 1 500,-
Taraxacum sect. Palustria – púpava močiarna 800,-
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. – púpava neskorá 1 100,-
Taxus baccata L. – tis obyčajný 300,-
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. – tezdálka piesočná 2 000,-
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk – popolavec oranžový 1 100,-
Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub – popolavec dlholistý moravský 1 500,-
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur – popolavec sírovožltý 1 500,-
Teucrium scordium L. – hrdobarka cesnaková 800,-
Teucrium scorodonia L. – hrdobarka páchnuca 1 500,-
Thalictrum simplex L. – žltuška jednoduchá 800,-
Thesium dollineri Murb. – ľanolistník Dollinerov 800,-
Thesium ebracteatum Hayne – ľanolistník bezlistencový 2 500,-
Thlaspi jankae A. Kern. – peniažtek slovenský 2 500,-
Thlaspi montanum L. – peniažtek horský 800,-
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. – mliečnik hranatý 1 500,-
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják – mliečnik Brittingerov 1 500,-
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa – mliečnik sutinový panónsky 800,-
Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke – mliečnik lesklý 1 100,-
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa – m. širokolistý slanomilný 2 000,-
Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa – mliečnik Seguierov menší 1 100,-
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub – mliečnik Sojákov 1 500,-
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher – mliečnik huňatý 1 100,-
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. – kosatka nízka 2 000,-
Tordylium maximum L. – zápalička väčšia 1 100,-
Tozzia carpatica Woł. – vrchovka alpínska 1 500,-
Tragus racemosus (L.) All. – ostropleva strapcovitá 1 500,-
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow – kotvica kužeľoplodá 800,-
Trapa natans L. – kotvica plávajúca 1 100,-
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. – pavstavač hlavatý 2 000,-
Tribulus terrestris L. – kotvičník zemný 1 100,-
Trifolium diffusum Ehrh. – ďatelina rozprestretá 2 000,-
Trifolium retusum L. – ďatelina tupolistá 1 500,-
Trifolium romanicum Brandza – ďatelina lupinovitá 2 500,-
Trifolium striatum L. – ďatelina pruhovaná 2 000,-
Trifolium strictum L. – ďatelina tuhá 1 500,-
Triglochin maritima L. – barička prímorská 1 100,-
Trichophorum alpinum (L.) Pers. – páperec alpínsky 2 000,-
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. – páperec trsnatý 2 000,-
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. – páperec nízky 1 500,-
Trinia ucrainica Schischk. – bezobalka Kitaibelova 1 100,-
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – astrička panónska 800,-
Trollius altissimus Crantz – žltohlav najvyšší 300,-
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – turgénia širokolistá 1 100,-
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. – pálka striebristosivá 1 100,-
Urtica kioviensis Rogow. – pŕhľava kyjevská 800,-
Utricularia bremii Heer – bublinatka Bremova 2 000,-
Utricularia intermedia Hayne – bublinatka prostredná 2 000,-
Utricularia minor L. – bublinatka menšia 1 100,-
Utricularia vulgaris L. – bublinatka obyčajná 800,-
Vaccinium uliginosum L. – brusnica barinná 800,-
Valerianella coronata (L.) DC. – valeriánka korunkatá 1 500,-
Valerianella pumila (L.) DC. – valeriánka nízka 1 500,-
Verbascum speciosum Schrad. – divozel úhľadný 1 100,-
Veronica acinifolia L. – veronika dúškovkolistá 2 000,-
Veronica anagalloides Guss. – veronika močiarna 800,-
Veronica jacquinii Baumg. – veronika Jacquinova 1 100,-
Veronica scardica Griseb. – veronika drobnolistá 2 000,-
Veronica scutellata L. – veronika štítovitá 800,-
Veronica urticifolia Jacq. – veronika pŕhľavolistá 1 100,-
Vicia incana Gouan – vika sivá 1 500,-
Vicia sparsiflora Ten. – vika riedkokvetá 1 500,-
Vinca herbacea Waldst. et Kit. – zimozeleň bylinná 1 500,-
Viola alpina Jacq. – fialka alpínska 800,-
Viola ambigua Waldst. et Kit. – fialka premenlivá 1 500,-
Viola dacica Borbás – fialka dácka 1 500,-
Viola elatior Fr. – fialka vyššia 800,-
Viola epipsila Ledeb. – fialka dvojlistá 1 500,-
Viola pumila Chaix – fialka nízka 1 100,-
Viola stagnina Kit. ex Schult. – fialka slatinná 800,-
Vitis sylvestris C. C. Gmel. – vinič lesný 2 000,-
Waldsteinia geoides Willd. – valdštejnka kuklíkovitá 500,-
Waldsteinia teppneri Májovský – valdštejnka Teppnerova 1 500,-
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. – valdštejnka trojpočetná 3 000,-
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský – valdštejnka trojpočetná Magicova 3 000,-
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. – drobuľka bezkoreňová 1 100,-
Woodsia alpina (Bolton) Gray – vudsia alpínska 2 000,-
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub – suchokvietok smradľavý 2 000,-
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ospravedlňte prosím, že botanické názvy rastlín nie sú písané kurzívou...je to náročné na prácu v BB-code

Zdroj: BOTANY.cz

_________________
Karol Gazdík

CCPS - Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin
http://masozravky.org

Mäsožravky.sk
http://www.masozravky.sk/

Osobná stránka
http://mojemasozravky.mypage.cz


17 Sep 2010, 18:05
Profil
Zobraziť príspevky za obdobie posledných:  Usporiadať podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Počet príspevkov: 1 ] 


Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
cron

[ rastliny ]       [ galéria ]       [ časopis ]       [ foto ]